İnternet Sitemizin İşleyişini İyileştirmek İçin Çerezler Kullanılmaktadır.

KVKK ve Çerez Politikasını incelemek için tıklayınız!

KVKK Politikası ve Çerez Politikası

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

B-Cube Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi Girişimcilik Programı

İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI ve ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

 

Politikanın Amacı ve Veri Sorumlusu Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında hazırlanan İnternet Sitesi Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni (“Politika”) BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (“Kurum”) tarafından işletilen www.bursa.bel.tr internet sitesini ziyaret edenlerin (“İlgili kişi” veya “ Ziyaretçi”) kişisel verilerinin işlenmesi hakkında bilgi vermeyi ve ilgili kişilerin haklarını ve gizliliğini korumayı amaçlamaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.bursa.bel.tr adresinden erişilebilen Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Veriler, İşleme ve Aktarma Amaçları, Hukuki Sebepler, Toplama Yöntemi, Alıcı Gruplar

 

· B-Cube Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi Girişimcilik programına başvuru amacıyla internet sitemize üye olmanız kapsamında ad soyadınız ve e-posta adresinizden oluşan kimlik ve iletişim verileriniz, mesleki deneyim ve özlük verileriniz

 

· Siteyi ziyaret etmeniz sırasında 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında ıp adresiniz, tarayıcı bilgileriniz olan işlem güvenliğine ilişkin verileriniz,

 

· Siteyi ziyaret etmeniz sırasında aşağıda detaylı olarak açıklanacak çerezlerin toplanması sırasında pazarlama verileriniz,

kişisel verileriniz girişimcilik programı başvuru ve değerlendirme süreçlerine dâhil olabilmeniz amacıyla internet sitemize üye olabilmeniz ve başvuru yapabilmeniz kapsamında tarafınızla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, aday girişimcilerle ilişkilerin yürütülmesi,  ayrıca onay vermeniz halinde ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam, tanıtım, duyuru süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla elektronik yollarla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Kanun’a ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Kişisel verileriniz İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması, İlgili Kişinin Açık Rızası hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenecektir ve B-Cube’ün başta 5393 Belediye Kanununun 14 maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu başta olmak üzere, ilgili Kanun ve mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlara, özel hukuk tüzel kişilerine, tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarımıza aktarılabilecektir.

 

Hangi Çerezler Toplanmaktadır?

İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Çerezler internet siteleri tarafından erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kaydedilen küçük veri depolama dosyalarıdır.

Sitemizi ziyaret etmeniz sırasında hem site tarafından yerleştirilen, hem de üçüncü taraflarca yerleştirilen çerezler kullanılmaktadır.

 

§  İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

Bu çerezler sizlerin site üzerindeki tercihlerini ve seçimlerinizi hatırlayarak sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır. Örneğin sitemiz üzerindeki dil seçiminizi hatırlamamızı sağlar.

 

§  Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler sayesinde sitemizi kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.

 

Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

§  Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.

§  Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

§  Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

 

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

 

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

İlgili Kişinin Hakları

Kişisel ilgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

·         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

·         Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Ayrıca, ilgili kişi bilgi talebini bursabuyuksehir.genelevrak@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak ya da Çevrimiçi kullanıcı olarak (Kuruma ait kayıtlı e-posta adresiniz var ise) kvkk-basvuru@bursa.bel.tr üzerinden yine bizlere talebinizi iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

İnternet Sitesi Gizlilik Politikasının Yürürlüğü

İnternet Sitesi Gizlilik Politikası yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kurum olarak Politikayı değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutarız. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecek olup, yayınlanacaktır.

Politika Kurum internet sitesinde www.bursa.bel.tr adresinde herkese açık şekilde yayımlanır ve yürürlüğe girer. Politikada değişiklik yapılması halinde, güncel politika yine bu adreste yayımlanır.